Aluevaalit ja aluevaltuusto

Tammikuun 23. päivä 2022 järjestetään ns. aluevaalit, joissa valitaan uuden maakunnallisen toimielimen, aluevaltuuston, jäsenet päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimen palveluista Pohjois-Savossa.

Aluevaltuusto on koko maakunnan käsittävän ns. hyvinvointialueen ylin päättävä elin.  Muita pakollisia toimielimiä ovat aluehallitus ja tarkastuslautakunta.

Regionrådet dekker hele fylket. det høyeste beslutningsorganet innen sosial sikkerhet. Det bør være et apotek i dette området hvor Du kan kjøpe medisin For Menn viagra.

Mikä muuttuu?

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluista päättää Varkaus itse. Perusturvalautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tekevät päätökset varkautelaisten ja yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien joroislaisten tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista. Erikoissairaanhoidosta vastaa jo nykyisin koko maakunnan käsittävä sairaanhoitopiiri.

Myös sote-henkilöstö on nykyisin Varkauden kaupungin palveluksessa.

1.1.2023 alkaen tämä kaikki muuttuu perusteellisesti. Kunnat, Varkaus mukaan lukien, eivät enää päätä asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista. Päätösvalta siirtyy tammikuussa valittavalle hyvinvointialueen aluevaltuustolle. Palo- ja pelastustoimessa muutos ei ole yhtä merkittävä, koska se on jo tällä hetkellä maakunnallinen Kuopion toimiessa sen isäntäkuntana.

Myös sote-henkilöstön työnantaja vaihtuu koko maakunnan käsittäväksi yhdeksi työnantajaksi, jonka palvelukseen kuntien sote- henkilöstö sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö siirtyvät.

Mistä palveluista aluevaltuusto päättää?

Aluevaltuusto päättää ylimpänä päättäjätahona kaikista asukkaille tarjottavista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimen palveluista

Sosiaalipalveluja ovat muun muassa vanhusten kotipalvelu ja kotihoito, vammaispalvelut, oppilashuolto (koulukuraattorit ja psykologit), lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalityö sekä kasvatus- ja perheneuvonta.

Aluevaltuuston päätösvaltaan siirtyviä terveydenhuollon palveluja ovat muun muassa terveyskeskusten palvelut, sairaalapalvelut, äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelut, hammashuolto sekä erikoissairaanhoito.

Jokainen meistä tarvitsee kyseisiä palveluja jossakin vaiheessa elämänsä aikana. Sen vuoksi päätösvallan siirtyminen pois kunnilta maakunnalle on erittäin merkittävä muutos. Se ei ole pelkästään uhka, vaan myös mahdollisuus.

Miksi uudistus tehdään?

Väestön ikääntymisen myötä hoidon ja hoivan tarve kasvaa koko ajan. Työikäisten määrän laskiessa myös kuntien verotulot pienenevät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ovat reilusti yli puolet kuntien menoista. Erityisesti pienemmillä kunnilla on vaikeuksia palvelujen järjestämisessä ja rahoittamisessa. Tämä on johtanut siihen, että asukkaille tarjottavissa palveluissa on merkittäviä eroja ja palveluihin pääsyä joutuu jonottamaan. Myös pätevän henkilöstön rekrytointi on haasteellista.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviä tahoja on satoja. Uudistuksessa järjestäviä tahoja on enää 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki. Tällä pyritään turvaamaan yhdenvertaiset, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut koko maassa.

Yhdessä

Myös minun mielestäni sote-uudistus tarvitaan yhdenvertaisten ja ennaltaehkäisevien palvelujen sekä hoitoon pääsyn turvaamiseksi riittävän ajoissa. Päätösvallan siirtyminen Varkauden omilta päättäjiltä maakunnan päättäjille on asia, joka huolettaa. Siksi olen ehdokkaana tammikuun aluevaaleissa. Uskon, että laajasta ja pitkäaikaisesta kokemuksestani ja osaamisestani sekä neuvottelutaidoistani on hyötyä, kun aluevaltuustossa päätetään Varkauden sosiaali- ja terveyspalveluista. Riittävien ja laadukkaiden lähipalvelujen ja muiden palvelujen turvaaminen sekä henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi ovat minulle tärkeimpiä asioita.

Kukaan ei pysty yksin saamaan aikaan tuloksia. Siksi toivon, että kaikki Varkaudesta ja seudulta valittavat puhaltavat puolueisiin katsomatta yhteen hiileen ja toimivat yhdessä lähipalvelujen turvaamiseksi Varkaudessa ja Varkauden seudulla. Minusta palveluista päättäminen ei ole ensisijaisesti puoluepoliittinen asia.  Riittävät lähipalvelut ja muut palvelut pitää toki pystyä takaamaan myös koko Pohjois-Savossa.

Toivottavasti kirjoitukseni osoittaa, että äänestäminen on poikkeuksellisen tärkeää tulevissa aluevaaleissa. Vain aktiivisesti äänestämällä varkautelaiset voivat vaikuttaa Varkaudesta valittavien valtuutettujen määrään ja laatuun.  Mitä alhaisemmaksi äänestysprosentti jää, sitä varmemmin varkautelaisten sote- palveluista päättävät jatkossa muut kuin Varkauden omat edustajat.  

Hannu Tsupari

varatuomari, filosofian maisteri

kaupunginjohtaja (31.12.2021 asti)

aluevaaliehdokas