Arvoisa valtiovarainministeri, hyvä juhlayleisö,

Kiitos kutsusta osallistua tähän Ylä-Savolleja koko Pohjois-Savollekintärkeään tilaisuuteen. Samalla minulla on mahdollisuus tuoda Teille hyvinvointialueen tervehdys.Pohjois-.Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto ja -hallitus ovat aloittaneet toimintansa maaliskuussa, kuten on tapahtunut kaikkialla Suomessa. Väliaikainen valmisteluelin oli tehnyt täällä erinomaista työtä, ja meidän luottamushenkilöiden on ollut hyvä jatkaa siitä, mihin sen työ päättyi. Tärkein valintakin on jo tehty, kun hyvinvointialuejohtajaksi valittiin nykyinen maakuntajohtaja Marko Korhonen.Olemme käynnistäneet työn hyvinvointistrategian laatimiseksi.Strategia valmistuusyksyn aikana. Parhaillaan kartoitetaan toimintaympäristöä. Se on haastava kun tiedämme, että tarvevakioitu sairastavuusindeksi on Pohjois-Savossa 130 eli täällä sairastetaan eniten koko Suomessa. Mielenterveyspalveluissa tilanne on vielä synkempi, sillä vastaava luku on peräti 150. Syitä korkeaan sairastavuuteen ei toisaalta tarvitse lähteä enää selvittämään, sillä aluevaltuuston tänään hyväksymässä hyte kertomuksessa ja –suunnitelmassa syyt on kerrottu, tavoitteita asetettu ja toimenpiteitä mietitty. Hyvinvointistrategiassa valittavatpainopisteet ohjaavatresurssejakohteisiinja toimenpiteisiin, jotka toivottavasti kääntävät suunnanlyhyellä ja varsinkin pitkällä aikavälillä. Haasteita lisää se, että rahoitus ei kata palvelutarpeitaainakaan alkuvaiheessa.Rahoituslakia tulisikin muuttaa siten, että palvelutarpeen painoarvo rahoituksessa kasvaisi ja asukasluvunpainiarvo vastaavasti laskisi.

Myös yliopistollisten hyvinvointialueiden rahoitus tulisi turvata.Erityisenä vahvuutena Pohjois-Savon hyvinvointialueella on yliopistosairaala.Pohjois-Savossa pitää pystyä parantamaanperustason sosiaali-ja terveyspalveluja.. Ennaltaehkäiseväåtoimintaa on vahvistettava. Palvelujen on oltava oikea-aikaisia, yhdenvertaisia ja vaikuttavia.Tiedetään, että noin 20% palvelujen käyttäjistä aiheuttaa 80% kaikista sote kustannuksista. Sen vuoksi tähän paljon palveluja paljon tarvitsevaan jakäyttävään ryhmään tulee kiinnittää erityisesti huomiota, jotta kustannukset saadaan laskemaan. Palvelutarpeiden ja resurssien kesken on joka tapauksessa löydettävä tasapaino.Osallisuuden vahvistaminen kaikilla tasoilla on keskeistä. On myös tärkeää rakentaa kumppanuuksia kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Johtamisen tulee tukea henkilöstön hyvinvointia. Olen itse Varkaudesta. Meille valmistui uusi sosiaali-ja terveyskampus noin vuosi sitten ja se sai nimekseen Aalto Hyvinvointikeskus.Iisalmessa nyt vihittävä Kampus Pulssi on toimintaperiaatteiltaan hyvin samanlainen kuin meidän kampuksemme.Molemmissa tarjotaan nyt ja tulevaisuudessa moniammatillisia palveluja, joissa asiakas on keskiössä. Uudet tilat mahdollistavat perustason sosiaali-ja terveyspalvelujen integraation ja sujuvat palveluketjut.Molemmissa on tarjolla KYSin kumppanuuslääkärimallilla toteutettavia erikoissairaanhoidon palveluja, jotka jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Jatkossa tarvitaan rohkeutta uudenlaisten, tietoon perustuvien toimintamallien kehittämiseenkokeiluja kuitenkaan unohtamatta. Toimintamallien on oltava laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.Ylä-Savo tunnetaan aktiivisena kehittäjänä ja se on ollut vahvasti mukana Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa. Uusi kampus mahdollistaa kehittämistyön jatkumisen, olipa kyseessämoniammatillinen yhteistyö, sosiaali-ja terveyspalvelujen integraatio, matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus, uudet vastaanottotoiminnan mallit tai uuden teknologian ja digitalisaation käyttö.Valmistuneet toimitilatantavat myös henkilöstölle hyvät ja toimivat puitteet tehdä työtä sekä auttavat osaltaan parantamaan työhyvinvointia.Iisalmessa kampus palvelee monipuolisesti myös Ylä-Savon alueen väestöä.Lopuksi haluan kiittää Leila Pekkasta merkittävästä ja pitkäaikaisesta panoksesta Ylä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kiitos.

Hannu Tsupari
aluevaltuuston pj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terve,

Pitkästä aikaa on jotakin laitettavaa sivuille. Liitätkö liitteenä olevan jutun sinne. Hannu