Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiassa todetaan, että keskitetyt erityistason palvelupisteet sijaitsevat Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa. Olen kysynyt virkamiesjohdolta monta kertaa, mitä tuo maininta tarkoittaa käytännössä ja minulle on vakuutettu, että pääosa nykyisistä erikoisaloista säilyy ja että molempien sairaaloiden leikkausyksiköitä käytetään keskittämisasetuksen sallimissa rajoissa helpottamaan KYSin hoitojonoja.

Toisin sanoen palvelut, jotka on toteutettu kumppanuusviroin ja/tai liikkuvan/jalkautuvan tai kumppanuustoiminnan kautta säilyvät pääosin.

Itse en pidä välttämättä huonona ratkaisuna sitä, että pieni osa nykyisistä erityisaloista keskitetään jatkossa KYSiin, koska sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen tavoitteena on vähentää kallista erikoissairaanhoitoa ja panostaa sen sijaan perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Panostaminen ennaltaehkäiseviin perustason terveyspalveluihin vähentää erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta ja käyttöä pitkällä tähtäimellä.

Merkittävä osa erikoissairaanhoidon palveluista Varkaudessa on hankittu joko suorilla ostopalvelusopimuksilla erikoislääkäreiltä tai jonkinlaisilla päiväkohtaisilla työmääräysjärjestelyillä. Osa näistä lääkäreistä on ollut yksityisiä lääkäreitä, osa KYSin lääkäreitä. Jatkossahan hyvinvointialueen palveluksessa oleva lääkäri ei voi suoraan myydä palveluita erillissopimuksella omalle työnantajalleen eli hyvinvointialueelle. Nykyinen järjestelmä on ollut melko kallis, minkä vuoksi hyvinvointialue haluaa luopua ostopalveluista tai ainakin merkittävästi niitä vähentää, mikä on minusta oikea ratkaisu.

Jotta palvelut pystytään jatkossakin järjestämään, hyvinvointialueelle tulee perustaa lisävirkoja korvaamaan ostopalveluja. Siitä, montako uuttaa virkaa tarvitaan, mikä on rahoituksen tarve, ja mistä rahoitus otetaan, virkamiesjohto käy parhaillaan neuvotteluja. Sen voi sanoa, että kyse ei ole ihan pienistä summista. Koska esitystä asiasta ei vielä ole, sen enempää aluehallitus kuin aluevaltuustokaan eivät ole päässeet sitä käsittelemään. Lopullisten ratkaisujen viipyminen on herättänyt ymmärrettävästi epätietoisuutta ja tyytymättömyyttä henkilökunnan piirissä myös täällä Varkaudessa.

Kuljetusten merkitys lääkäreiden saamiseksi Varkauteen on ollut tärkeä. Palvelua on käyttänyt päivittäin noin 25 henkilöä, joiden joukossa on muitakin kuin lääkäreitä. Itse ajattelin aluksi, että miksei hyvinvointialue voisi määrätä palveluksessaan olevan lääkärin pitämään poliklinikkaa myös Varkaudessa, jolloin mitään kuljetustukea ei välttämättä tarvittaisi. Olen nyttemmin tullut toisiin ajatuksiin ja ymmärtänyt, että käytännössä tällainen velvoittaminen ei olisi toimiva ratkaisu, sillä se ei lisäisi hyvinvointialueen vetovoimaa työnantajana, vaan vaikutus olisi todennäköisesti päinvastainen. Varkauden kaupunginvaltuuston maanantainen päätös myöntää kuljetustukea saattaakin olla osaratkaisu asiaan.

Aluevaltuuston kokous, jossa päätetään muun muassa strategiasta ja talousarviosta, on torstaina 22.12. klo 10 alkaen. Kokous striimataan ja sitä voi seurata suorana www.pshyvinvointialue.fi sivuilta.

Hyvän Joulun ja Uuden Vuoden toivotuksin
Hannu Tsupari
aluevaltuuston pj