Sote- uudistukseen liittyen valtiovarainministeriössä selvitetään parhaillaan, tulisiko hyvinvointialueilla, jotka siis tuottavat 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien asukkaille, olla oikeus verottaa asukkaita. Kysymys olisi ns. maakuntaverosta.

En kannata maakuntaveroa, koska pelkään, että sen myötä hyvinvointialueiden asukkaiden kokonaisverorasitus voisi kasvaa.

Tulevilla hyvinvointialueilla saattaisi nimittäin olla halu korottaa maakuntaveroa, jos rahat palvelujen tuottamiseen uhkaisivat loppua.

Ymmärrän toki, että alueiden itsenäisen päätöksenteon kannalta voisi olla perusteltua, että niillä olisi omat tulot, joista se itse päättäisi.

I samband med reformen av hälso-och socialtjänsten överväger finansministeriet för närvarande om medicinska institutioner ska bedriva försäljning av kamagra kamagra medicin.

Vertaan tilannetta nykyisiin sairaanhoitopiireihin, jotka vastaavat erikoissairaanhoidon palveluista uudistukseen asti. Kunnat, Varkaus mukaan lukien, ovat joutuneet vuodesta toiseen tilanteeseen, että niiltä erikoissairaanhoidon tuottamisesta perittävät ns. kuntaosuudet ovat kasvaneet kasvamistaan. Sairaanhoitopiirit eivät ole läheskään aina pystyneet ennakoimaan kustannusten kasvua, ja kunnat ovat joutuneet maksumiehiksi. Kunnissa on koettu, etteivät sairaanhoitopiirit ole onnistuneet menojensa kasvun hillinnässä kovinkaan hyvin ja että kuntien vaikutusmahdollisuudet erikoissairaanhoidon menokehitykseen ovat lähes olemattomat.

Pelkään, että sama voisi toistua myös hyvinvointialueilla. Tällöin maksajiksi joutuisivat kuntien sijasta suoraan kuntalaiset.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden tuottamat palvelut ainakin alkuvaiheessa. Uskon, että valtio pystyy kuntia paremmin vaikuttamaan siihen, että rahat käytetään tuottavasti ja tehokkaasti. Perustuslaki takaa puolestaan sen, että valtion rahoituksen hyvinvointialueille on oltava riittävä, jotta jokainen voi saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ystävällisesti
Hannu Tsupari