Mielenterveyspalvelujen riittämättömyys on Pohjois-Savossa ja koko Suomessa iso ongelma.

Joka viidennellä nuorella on diagnosoitavissa oleva mielenterveyden häiriö. Psyykkisesti vakavasti sairaita nuoria on jouduttu sijoittamaan lastensuojelulaitoksiin.
Nuorten mielenterveyshäiriöistä on tulossa aikamme kansanterveysuhka.
Nykyinen hoitojärjestelmä ei vastaa hoidon tarpeeseen.
Ongelmana on se, että perustasolta, kuten perusterveydenhuollossa ja kouluissa, ei ole riittävästi saatavissa nuorten mielenterveyshoitoa.

Hoitoprosessit ovat laadullisesti puutteellisia, koska kokeneista lääkäreistä ja hoitajista on pulaa. Tämä näkyy muun muassa meillä Varkaudessa, jossa perustason psykiatrian vuodeosastoa ei ole voitu avata psykiatrin puuttuessa.  Lisäksi psykiatrinen erikoissairaanhoito on pahasti ruuhkautunut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on onneksi heräämässä asiaintilan korjaamiseen. Tuoreen kansallisen mielenterveysstrategian yksi painopiste on nuorten ja lasten mielenterveys.
Yksi tapa puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymisriskiin on kouluterveydenhuolto. Sen tehtäviin voitaisiin liittää ennaltaehkäisyn lisäksi yleisimpien mielenterveydenhäiriöiden ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja hoito.

Mielenterveyspalvelujen tärkein voimavara on työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstön työolojen kohentamiseen on panostettava.
Tulevat aluevaltuustot ovat ratkaisevassa asemassa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen laittamisessa kuntoon.

Ystävällisesti
Hannu Tsupari
varatuomari, filosofian maisteri
aluevaaliehdokas (sd)