Tammikuun 23. päivä pidettävissä aluevaaleissa valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 jäsentä päättämään kuntien asukkaille tarjottavista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Kuntien oma päätösvalta päättää kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista siis päättyy ja päätösvalta siirtyy hyvinvointialueelle, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto vuoden 2023 alusta.
Vaalit ovat historialliset siinäkin mielessä, että äänestäjät pääsevät valitsemaan edustajat maakunnalliseen luottamustehtävään suoraan ilman välikäsiä. Tähän saakkahan puolueiden piirijärjestöt ja kuntien luottamuselimet ovat valinneet edustajat maakunnallisiin luottamustehtäviin.
Valittava aluevaltuusto tulee käyttämään erittäin merkittävää päätösvaltaa. Menojen suuruus on arviolta noin miljardi euroa. Yksittäisen kuntalaisen kannalta tärkein päätös on se, minkälainen sotekeskusverkosto koko Pohjois-Savossa tulee olemaan ja minkälaisia sote palveluja omassa kunnassa on.
Toisin kuin useimmat muut ehdokkaat, pystyn itse panostamaan täysipäiväisesti aluevaltuutetun vaativaan tehtävään jäätyäni pois työelämästä. Uskon, että tätä kautta voin perehtyä kunnolla asioihin ja osaltani vaikuttaa siihen, että tehtävät päätökset ovat mahdollisimman tasapuolisia ja yhdenvertaisia.
Aluevaltuutetun tehtäväkenttä on nimittäin huomattavan laaja ja monitahoinen. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, sote- ja pelastuspalvelujen järjestäminen, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumisen turvaaminen ovat keskeisiä päätettäviä asioita talousarvion ohella.
Aluevaltuutettu ei voi edustaa vain omaa kuntaansa vaan hänen on pystyttävä katsomaan Pohjois-Savon kokonaisuutta ja huolehtimaan siitä, että jokaisessa kunnassa on tarjolla kustannustehokkaita sekä ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluja.
Tämän vuoksi aluevaltuustossa on välttämätöntä kyetä tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Myös se vaatii aikaa. Tulisin itse panostamaan siihen.

Hannu Tsupari
varatuomari, filosofian maisteri
aluevaaliehdokas (sd),
ehdokasnumero 148