Sekä Varkaudessa että Iisalmessa kaupungit ovat investoineet uusiin sairaalarakennuksiin kymmeniä miljoonia.

Molemmissa sairaaloissa tarjottavat palvelut ovat súurin piirtein samalaisia. Perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi niissä on myös erikoissairaanhoidon palveluja sekä niin sanottua päiväkirurgiaa, joka ei vaadi nukutusta.

Potilaat ovat olleet tyytyväisiä, koska palvelut ovat lähellä ja niiden laatu on hyvä. Kaupunkien kannalta palvelut ovat olleet kustannustehokkaita.

Sote- uudistus vahvistaa sairaaloiden palveluja, kun palvelukokonaisuuteen tulevat myös sosiaalipalvelut. Tavoitteena on, että paljon palveluja tarvitseva asiakas saa sekä sosiaali- että terveyspalveluja samasta paikasta yhden luukun periaatteella ilman että häntä pompotellaan luukulta luukulle.

Mitä paremmin perustason sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään jatkossa nivomaan yhteen ennaltaehkäiseviksi moniammatillisiksi palveluiksi, sitä vähemmän asiakas tarvitsee kalliita erikoissairaanhoidon palveluja.

Eikä ole ehkä poissuljettua sekään, että molemmissa sairaaloissa voitaisiin tehdä jatkossa myös nukutusta vaativia leikkauksia. Ympärivuorokautisen erikoislääkäripäivystyksen puuttuminen on estänyt ne tähän saakka. Jatkossa sairaalat ovat hyvinvointialueen sairaaloita ja tuon perusteen luulisi poistuvan hyvinvointialueen perustamisen myötä.

Sotelainsäädännön mukaan hyvinvointialue vuokraa sairaalat määräajaksi, joka on 3+1 vuotta. Aika on kovin lyhyt, kun tiedetään investointien pitkät kuoletusajat. Sen vuoksi aluevaltuuston edunvalvontatehtävänä on vaikuttaa valtiovaltaan, että tuo aika saadaan merkittävästi pitenemään jatkossa.

Sen enempää Varkauden kuin Iisalmenkaan sairaaloiden merkitys ei rajoitu pelkästään kyseisten kaupunkien asukkaisiin, vaan ulottuu myös lähikuntien asukkaisiin.

Hannu Tsupari

varatuomari, filosofian maisteri aluevaaliehdokas, sdp