Yhdessä turvaamaan soten lähipalvelut

Aluevaalit ja aluevaltuusto Tammikuun 23. päivä 2022 järjestetään ns. aluevaalit, joissa valitaan uuden maakunnallisen toimielimen, aluevaltuuston, jäsenet päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimen palveluista Pohjois-Savossa....